ODDZIAŁY ORAZ PLACÓWKI
Stowarzyszenia


Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”- Punkt Pomocy

Używanie narkotyków na terenie naszego kraju jest bardzo zróżnicowane. Są miejscowości i szkoły, gdzie doświadczenia z narkotykami ma ponad 30% młodzieży, ale są też miejsca gdzie doświadczenia te są znikome. Nie ma jednak miejscowości, w której młodzież nie eksperymentowała z narkotykami. Problem ten niestety nie omija naszych Gmin i Miast. Wiedza nasza wynika z naszej działalności. Do naszych Punktów zgłaszają się osoby obu płci i w różnym wieku. W diagnozowaniu, poradach, a następnie w terapii uczestniczy cała rodzina. Jeżeli dziecko jest uzależnione pomagamy również rodzicom i rodzeństwu, jeżeli uzależniony jest mąż; pomagamy żonie i dzieciom itd. Odpowiadamy na problem uzależnienia i współuzależnienia. Przychodzą również osoby, które pojawią się jednorazowo w poszukiwaniu jednorazowej pomocy i takim osobom również chcemy pomóc. Pomagamy osobą niezmotywowanym i nie chcący pomocy ze względu na uzależnienie.

CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI
PUNKT POMOCY
ul. Wojska Polskiego 42
19-100 Mońki

Czynny : piątek od 15 do 18
sobota od 14 do 18
tel. 783 186 204
Zakres działań:
 

Przyjmowani będą osoby bez ograniczeń wiekowych

  1. Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

  2. Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

  3. Pomoc indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

  4. Pomoc indywidualna dla rodzin osób uzależnionych

  5. Pomoc indywidualna dla osób używających narkotyki lub alkohol

  6. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

  7. Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

  8. Konsultacje psychologiczne


    Istnieje możliwość wykonania testu na obecność narkotyku w organizmie.


Oddział w Białymstoku
Dyrektor Oddziału
Pani Elżbieta Piskorz
Skype: e.piskorz
kom. 733 777 102


Placówki z którymi współpracujemy

 
Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
Kontakt:
Aneta Markiewicz
tel. kom. 695 621 965
email: arkanadziei@gmail.com
www.arkanadziei.org.pl

Akcja Humanitarna
Oddział w Pile
ul. Okrzei 4
64-920 Piła
tel. 67 349 81 63

email: akcjapila@wp.pl

www.ahzycie.com


Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
dla Młodzieży Uzależnionej
Siedziba: 42-200 Częstochowa,ul.Rejtana 7 b
tel: 034 363 97 57 , tel/fax 034 363 97 54
e-mail : cztps@wp.pl
http://www.cztps.gre.pl/index.php?module=page&action=show&id=3&parent=0

Fundacja "Wyzwanie Nadziei"
Ośrodek RETO

43-220 Bojszowy
ul. Szyszkowa 21
Tel/fax 32 218 97 33
http://www.reto.com.pl/


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień

i Współuzależnienia w Wieruszowie"

98-400 Wieruszów ul. Kępińska 53  tel.  62 78 40 017