ODDZIAŁY ORAZ PLACÓWKI
Stowarzyszenia


UWAGA!!!

W lutym 2015 roku uruchamiamy pierwszą placówkę ambulatoryjną w której realizowany będzie wspólny program dwóch stowarzyszeń w Pile.

 

WSPÓLNY PROGRAM
PARTNERSKI


 

 

oraz


Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”- Punkt Pomocy

Używanie narkotyków na terenie naszego kraju jest bardzo zróżnicowane. Są miejscowości i szkoły, gdzie doświadczenia z narkotykami ma ponad 30% młodzieży, ale są też miejsca gdzie doświadczenia te są znikome. Nie ma jednak miejscowości, w której młodzież nie eksperymentowała z narkotykami. Problem ten niestety nie omija naszych Gmin i Miast. Wiedza nasza wynika z naszej działalności. Do naszych Punktów zgłaszają się osoby obu płci i w różnym wieku. W diagnozowaniu, poradach, a następnie w terapii uczestniczy cała rodzina. Jeżeli dziecko jest uzależnione pomagamy również rodzicom i rodzeństwu, jeżeli uzależniony jest mąż; pomagamy żonie i dzieciom itd. Odpowiadamy na problem uzależnienia i współuzależnienia. Przychodzą również osoby, które pojawią się jednorazowo w poszukiwaniu jednorazowej pomocy i takim osobom również chcemy pomóc. Pomagamy osobą niezmotywowanym i nie chcący pomocy ze względu na uzależnienie.

CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI
PUNKT POMOCY
ul. Podchorążych 1
64-920 Piła


tel. 62/599 40 17
 


 

Wioletta Żybort - mgr administracji, prawnik.
W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty ds. uzależnień.
Kontakt:  tel. +48 501 168 065

Artur Amenda - Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień, Dyplomowany Lektor w zakresie uzależnień.
Kontakt:  tel. +48 783 186 204

Punkt czynny:
wtorek , czwartek od 15.00 do 20.00


Zakres działań:

Problemy uzależnień:

Przyjmowani będą osoby bez ograniczeń wiekowych

 1. Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

 2. Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

 3. Pomoc indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

 4. Pomoc indywidualna dla rodzin osób uzależnionych

 5. Pomoc indywidualna dla osób używających narkotyki lub alkohol

 6. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

 7. Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

 8. Konsultacje psychologiczne

 9. Terapia indywidualna dla rodziców lub osób z problemami uzaleznień


  Istnieje możliwość wykonania testu na obecność narkotyku w organizmie.

PUNKT POMOCY
dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

Małgorzata Suchańska
-
Certyfikat dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie (Ministerstwo Sprawiedliwości), Instruktor Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji, Asystent osób niepełnosprawnych, Opiekunka Środowiskowa, Certyfikowany Streetworker w środowisku osób bezdomnych.
Kontakt:  tel. 607 531 481

W punkcie tym raz w tygodniu dyżur pełnią profesjonaliści (specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, psycholog, pedagog). Osoby te udzielają oni porad prawnych i psychologicznych oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych występujących w rodzinie, głównie dot. przemocy i wykorzystywania dzieci.

Zakres działań:
 
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

PUNKT POMOCY
Pomoc psychologiczno - terapeutyczna
skierowana do rodziców, dzieci i całych rodzin

Julita Żybort
- mgr pedagog, psycholog,
terapeuta systemowy WTTS w trakcie certyfikacji,
Kontakt:  tel. 606 820 845

 

Zakres działań:
 
 • terapia indywidualna
 • terapia rodzin, doradztwo rodzinne
 • terapia dzieci i młodzieży
 • terapia małżeńska, par
 • konsultacje psychologiczne, diagnoza
 • wsparcie grupowe
 • trening umiejętności wychowawczych
   


PUNKT POMOCY

Doradztwo zawodowe i szkolenia.
 

Wioletta Żybort - mgr administracji, doradca zawodowy, pośrednik pracy, pedagog
W trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty ds. uzależnień.
Kontakt:  tel. +48 501 168 065

Dorota Żybort - mgr pedagog, doradca zawodowy i personalny
Kontakt tel: +48 661 31 28 39

czynny: wtorek, środa   godz. 16:00-20:00.

Zakres działań:


Instytucje z którymi współpracujemy :


Wejście na stronę kliknij na baner
 
Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
Kontakt:
Aneta Markiewicz
tel. kom. 695 621 965
email: arkanadziei@gmail.com
www.arkanadziei.org.pl


Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
dla Młodzieży Uzależnionej

Siedziba: 42-200 Częstochowa,ul.Rejtana 7 b
tel: 034 363 97 57 , tel/fax 034 363 97 54
e-mail : cztps@wp.pl
http://www.cztps.gre.pl/index.php?module=page&action=show&id=3&parent=0

Fundacja "Wyzwanie Nadziei"
Ośrodek RETO

43-220 Bojszowy
ul. Szyszkowa 21
Tel/fax 32 218 97 33
http://www.reto.com.pl/


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień

i Współuzależnienia w Wieruszowie"

98-400 Wieruszów ul. Kępińska 53  tel.  62 78 40 017